เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Printer Consumable

สินค้ารับประกันความพึงพอใจ เปลี่ยนใหม่ ภายใน 24 ชม. นับจากวันที่ได้รับสินค้า และ เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

 


เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Accessories

การรับประกันของตัวสินค้า ทางบริษัทฯ นับจากวันที่ซื้อจาก Inline Network เท่านั้น
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี (ประกันให้ตัวแทน 1ปี3เดือน) นับจากวันจำหน่าย (อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน หรือ สติกเกอร์รับประกันที่ตัวสินค้า
 • สินค้ามีปัญหาเปลี่ยนใหม่ ภายใน 7 วัน สำหรับลูกค้าทั่วไป และ ภายใน 1 เดือน นับจากที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าทั่วไป

บริษัท อินไลน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ดังต่อไปนี้

 • มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
 • มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น
 • ไม่มีสติ๊กเกอร์รับประกัน หรือ บรรจุภัณฑ์ ของสินค้า (พิจารณาเป็นกรณี)
 • การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม
 • ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า
 • ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้า
 • ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) *สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี* หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบสติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัทฯ
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
 • สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม
** หมายเหตุ สำหรับสินค้าที่ส่งตรงมาที่ศูนย์บริการ INLINE SERVICE โปรดเรียกขอหมายเลขงานซ่อม (CLM#) ทุกครั้งที่ทำการส่งซ่อม / เคลม มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

Call Center Service : 02-991-5804 Ext 44